06.03.2018 - Özel Durum Açıklaması-617

Ortaklığımızın 2017 mali yılına ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.