09.11.2017 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Eylül 2017 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.