Sektör Bilgisi

Sektörel Gelişmeler ve 2019 Beklentileri

2017 yılının ortalarından başlayarak artan yolcu talebi sayesinde havayolu şirketlerinin doluluk oranları artmış; bunun sonucunda karlılıkları olumlu etkilenmiştir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) göre 2019 yılında havayolu taşımacılığına, toplam dünya gayri safi milli hasılasının %1’ine tekabül eden 919 milyar Amerikan Doları’nın harcanması beklenmektedir. Bu tutar, 2018 yılına göre 2019 yılında %7,6 daha fazla harcamanın yapılacağı anlamına gelmektedir.

Sektör, artan e-ticaret hacmi ile birlikte sadece yolcu taşımacılığı alanında değil kargo taşımacılığı alanında da farkedilir bir gelişme kaydetmiş olup; artan bağlantı sayısı ve taşıma maliyetinin düşük oluşu sayesinde küresel ekonominin gelişmesine katkı sağlamaktadır. IATA’ya göre 20 yıl öncesi ile kıyaslandığında, 2018 yılında uçuş yapılan hat sayısının (global ölçekte, mükerrerlikten arındırılmış) 21.000’i aşarak 2 katına çıkmıştır ve havayolu taşımacılığı maliyeti yarıya inmiştir. Sektörün gelişerek daha iyi performans göstermesi, sadece içinde bulunan şirketlere değil devletlere de avantaj sağlamaktadır. 2019 yılı sonunda sektörden devletlere giden vergiler toplamının 136 milyar Amerikan Doları olacağı tahmin edilmektedir.

2018 yılında, havacılık sektörünün en büyük operasyonel gider kalemi olan akaryakıt maliyetleri artan petrol fiyatlarıyla birlikte toplam maliyetlerin artmasına ve karlılıkların azalmasına neden oldu. Akaryakıt verimliliği konusuna odaklanan havayolu şirketleri, filolarında bulunan yakıt tüketimi çok olan eski uçakları, akaryakıt tüketimi bakımından verimli olan yeni uçaklar ile değiştirmektedirler. 2019 yılında, ticari havayollarının filolarına kattıkları uçak sayısının 1.780’e ulaşması beklenmektedir. Bu uçakların yaklaşık yarısı, eski uçakların yerine kullanılacaktır. Bu teslimatlar sonucunda sektör, akaryakıt verimliliği yüksek ve daha genç bir filo yapısına sahip olacaktır.

IATA verilerine göre sektörde yaşanan gelişmeler ve artan yolcu talebi neticesinde, dünya havacılık sektöründe 2019 yılında sektör kapasite artışının %5,8, talep artışının %6,0 ve yolcu doluluk oranının %82,1’ye ulaşması beklenmektedir. Sektörde, toplam taşınan yolcu sayısının geçen yıla göre %5,6 artışla 4,6 milyara ulaşması beklenirken; Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin tahminlerine göre 2019 yılında, Türkiye havalimanlarından seyahat eden toplam yolcu sayısı 154 milyon olarak gerçekeşecek. İç Hat Yolcu sayısında %6 azalış, Dış Hat Yolcu sayısında %4 artış beklenmektedir. 2020 yılında ise toplam yolcu sayısı 158 milyona ulaşması beklenmektedir.